Site announcements

Hình của Admin User
Bài Tập Speaking Part 3 cho Bậc 2 - Khung NLNN VN
Bởi Admin User - Thứ ba, 17 Tháng bảy 2018, 8:55 PM
 


Click vào hình trên và chọn bài tập Speaking Part 3.

Nghe câu hỏi và trả lời theo yêu cầu.

 
Hình của Admin User
Mock Test cho B1B2C1 - Khung NLNN VN
Bởi Admin User - Thứ hai, 16 Tháng bảy 2018, 10:27 PM
 


Click vào hình trên cho các bài kiểm tra Nghe và Đọc cấp độ 3, 4 và 5 - Khung NLNN VN.

Các bài kiểm tra có nội dung của một số bài thi cũ được tổ chức tại Trung Tâm Ngoại Ngữ ĐHSP - HCMC