VSTEP A2, B1 & B2 ONLINE - KHÓA 8

Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo khai giảng lớp ôn thi tiếng Anh bậc 2, 3 & 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, tương đương cấp độ A2, B1 & B2 theo Khung CEFR – khóa 8. Thông tin cụ thể trong LINK.

Site announcements