VSTEP B1 ONLINE - KHÓA 3

Trung tâm Ngoại ngữ Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo khai giảng lớp ôn thi tiếng Anh bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, tương đương cấp độ B1 theo Khung CEFR – khóa 2. Thông tin cụ thể trong LINK.

Site announcements