Site announcements

Mock Test cho B1B2C1 - Khung NLNN VN

 
Picture of Admin User
Mock Test cho B1B2C1 - Khung NLNN VN
by Admin User - Monday, 16 July 2018, 10:27 PM
 


Click vào hình trên cho các bài kiểm tra Nghe và Đọc cấp độ 3, 4 và 5 - Khung NLNN VN.

Các bài kiểm tra có nội dung của một số bài thi cũ được tổ chức tại Trung Tâm Ngoại Ngữ ĐHSP - HCMC