Site announcements

Bài Tập Speaking Part 3 cho Bậc 2 - Khung NLNN VN

 
Picture of Admin User
Bài Tập Speaking Part 3 cho Bậc 2 - Khung NLNN VN
by Admin User - Tuesday, 17 July 2018, 8:55 PM
 


Click vào hình trên và chọn bài tập Speaking Part 3.

Nghe câu hỏi và trả lời theo yêu cầu.